بیلبورد
مزایده| پایگاه کشوری بیلبورد های تبلیغاتی
آگهی مزایده عمومی  نوبت دوم
دستگاه مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
موضوع مزایده: نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی (26 دستگاه پل عابر پیاده و 12 دستگاه بیلبورد حاشیه راه در قالب 5 گروه) در حریم راههای استان مازندران

آگهی مزایده نوبت اول 
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی خود با مبلغ پایه 97.000.000 ریال ماهیانه را در سطح شهر را از طریق مزایده کتبی واگذار کند

آگهی مزایده عمومی 
نوبت اول
دستگاه مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تجدید آگهی مزایده عمومی

سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوسها و ایستگاه های اتوبوس سطح شهر از طریق مزایده عمومی به یکی از بهره برداران واجد شرایط با شرایط ذیل اقدام نماید

آگهی مزایده عمومی
اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 76/9729 مورخ 95.11.28ر نظر دارد تابلو های تبلیغاتی شرکت واحد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی 
مرحله اول - نوبت اول
شهرداری هشترود در نظر دارد امتیاز 14 عدد استند تبلیغاتی در سطح شهر را به مدت یک سال و با قیمت پایه ماهانه 14.000.000 ریال از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 9511/21 نوبت دوم مرحله سوم 
موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی به مدت چهار سال واقع در میدان و بلوار امام رضا(ع) کاشان به صورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مربوط به فضاهای تبلیغاتی محیطی به متقاضیان واجدالشرایط

آگهی مزایده 
شهرداری دهدشت در نظر دارد به استناد ماده 7 بیست و هفتمین جلسه مورخ 95.11.19 شورای اسلامی شهر امور تبلیغاتی شهری از میدان مرکزی و خیابان شریعتی تا فرمانداری را به دو قسمت تقسیم که هر کدام ماهانه 35.000.000 ریال برای مدت یکسال به طور اجاره به شرکتهای تبلیغاتی دارای صلاحیت و مورد تائید اداره ارشاد و دارای سه سال سابقه کار تبلیغاتی در نهادهای دولتی واگذار نماید 

آگهی تجدید مزایده عمومی ( نوبت دوم ) 
شهرداری شریف آباد در نظر دارد پروژه تبلیغات محیطی شهر شریف آباد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

مزایده شماره: 640/س
به استناد صورتجلسه بند 4 مورخه 95.3.5 شورای سازمان حمل و نقل همگانی و مجوز 955-95.12.16 شورای شهر امیر کلا این سازمان در نظر دارد تا بالای سر پناه ایستگاه های تاکسی به صورت استجاری به شرکت های واحد شرایط واگذار نماید.تماس با 118 بیلبورد

بیلبورد
وبسایت اصلی شرکت: SONIZ.CO
بیلبورد
دفتر مرکزی: 021-22050118
بیلبورد
دفتر پشتیبانی: 021-56 21 56 21
بیلبورد
مسئول رزرو : 09190 110109
بیلبورد
ایمیل: info[at]118billboard.ir
بیلبورد
دفتر مرکزی: تهران . پاسداران . نگارستان 4 . پلاک 28 . واحد 9