بیلبورد

فرهاد طهماسبی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا گفت: مبارزه با آسیب های اجتماعی از طلاق گرفته تا اعتیاد، فرار از خانه و... نیاز به آموزش دادن و آگاهی بخشی به جامعه هدف دارد.
وی اظهار کرد: شهرداری ها می توانند با نصب بیلبورد و تبلیغات محیطی درباره آسیب های اجتماعی به مردم آگاهی دهند.
طهماسبی اضافه کرد: آوردن پیام های اجتماعی و فرهنگی زیر بیلبوردهای تجاری نیز فرصتی برای تأثیرگذاری درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی است.
این دکترای جامعه شناسی ادامه داد: آسیب های اجتماعی گریبان گیر افراد و خانواده هایی است که نسبت به این پدیده ها آگاهی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: خانواده ای مستعد پذیرش آسیب های اجتماعی است که از عمده دلایل پدید آمدن این آسیب ها بی اطلاع هستند و افراد این خانواده در جنگ با این آسیب ها متوجه ضرر خواهند شد.
طهماسبی یادآور شد: استفاده از فضاهای مجازی در صورتی که به خوبی مدیریت نشوند نیز مسئله ساز خواهد شد و باعث بروز آسیب های اجتماعی می شود.تماس با 118 بیلبورد

بیلبورد
وبسایت اصلی شرکت: SONIZ.CO
بیلبورد
دفتر مرکزی: 021-22050118
بیلبورد
دفتر پشتیبانی: 021-56 21 56 21
بیلبورد
مسئول رزرو : 09190 110109
بیلبورد
ایمیل: info[at]118billboard.ir
بیلبورد
دفتر مرکزی: تهران . پاسداران . نگارستان 4 . پلاک 28 . واحد 9