بیلبورد

مزایده

اخبار

مقالات

1 سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد به استناد دویست و شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان و بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد نمایشگاه های انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خرم آباد مزایده واگذاری نمایشگاه های انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اسلامی و خبرگان رهبری خرم آباد مزایده واگذاری نمایشگاه های انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبر

مزایده های بیشتر

2 سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد به استناد دویست و شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان و بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد نمایشگاه های انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خرم آباد مزایده واگذاری نمایشگاه های انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اسلامی و خبرگان رهبری خرم آباد مزایده واگذاری نمایشگاه های انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبر

اخبار بیشتر

3 سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد به استناد دویست و شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان و بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد نمایشگاه های انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خرم آباد مزایده واگذاری نمایشگاه های انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اسلامی و خبرگان رهبری خرم آباد مزایده واگذاری نمایشگاه های انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبر

مقالات بیشتر

مرکز: بجنورد

جمعیت: ۸۶۷،۷۲۷نفر

مساحت: ۲۸٬۴۳۴ کیلومترمربع

تعداد شهرستان ها:۷

چراتبلیغات محیطی/ بیلبورد /تابلو تبلیغاتی/billboard در استان خراسان شمالی؟

استان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد یکی از استان‌های کشور ایران است. این استان با مصوبه دولت در سال ۱۳۸۳ و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد.

مساحت این استان ۲۸۴۳۴ کیلومتر مربع است که از این نظر پانزدهمین استان ایران و جمعیت آن ۸۱۱۵۷۲ نفر می‌باشد

 

بیلبورد خراسان شمالی.بجنورد-بیلبورد تبلیغاتی خراسان شمالی.بجنورد-تبلیغات محیطی خراسان شمالی.بجنورد-استند تبلیغاتی خراسان شمالی.بجنورد-بیلبورد خلاقانه خراسان شمالی.بجنورد-پل عابر پیاده خراسان شمالی.بجنورد-لایت باکس خراسان شمالی.بجنورد-تابلو تبلیغاتی خراسان شمالی.بجنورد-اجاره بیلبورد خراسان شمالی.بجنورد-تبلیغات بیلبورد خراسان شمالی.بجنورد-عکس بیلبورد خراسان شمالی.بجنورد-استرابورد خراسان شمالی.بجنورد-تلویزیون شهری خراسان شمالی.بجنورد-تبلیغات خراسان شمالی.بجنورد -فرودگاه خراسان شمالی.بجنورد